STT Nội dung Số tiền

(VNĐ)

Ưu đãi Ghi chú
I Phí đầu vào      
1 Nhập học 1.000.000 Miễn Nộp một lần, không hoàn lại
2 Cơ sở vật chất 900.000 Miễn Đóng một lần vào đầu năm
3 Đồng phục 250.000   01 bộ
4 Học phẩm cả năm 2.150.000 Miễn Đóng một lần vào đầu năm
II Học phí hàng tháng      
1 Hệ STEAM tiêu chuẩn 1-3 tuổi 1.500.000    
2 Hệ STEAM tiêu chuẩn 3-6 tuổi 1.400.000   Tiếng anh: 3 buổi/tuần;20p/buổi.
3 Hệ STEAM tiếng anh tăng cường (3-6 tuổi) 1.700.000   4 buổi/tuần;30p/buổi; 50% GVBN
4 Ngoại khóa (2-3 tuổi) 150.000   Múa, toán bàn tính
5 Ngoại khóa (3-6 tuổi) 300.000   Múa, gymkids, toán bàn tính
6 Tiền ăn/ngày 35.000   Tính theo số buổi thực tế
III Chi phí khác      
1 Phí giữ chỗ 1.000.000   Bảo lưu trong 03 tháng
3 Giữ trẻ ngoài giờ 20.000   Tính từ 18h
4 Thăm quan, dã ngoại     Tùy từng chuyến đi
5 Bạn là khách 100.000   Chưa bao gồm tiền ăn

(1) Ưu đãi đặc biệt

– Học phí đóng theo quý giảm 4%, 6 tháng giảm 6%, 1 năm giảm 8%.

Anh chị em ruột trong gia đình học tại tường cùng thời điểm được giảm 50% học phí.

– Ưu đãi theo nhóm:

+ Nhóm 3 bé: Giảm 30% học phí tháng đầu tiên.

+ Nhóm 5 bé: Giảm 50% học phí tháng đầu tiên.

(2) Lưu ý khác

+ Học phí theo tháng đóng từ ngày 01-05 hàng tháng (Các  ngày nghỉ tiền ăn sẽ trừ vào tháng sau khi được báo trước 7h30 sáng  ngày con nghỉ học).

+ Học sinh nghỉ học liên tục từ 2 tuần trở lên được giảm ½ học phí của số ngày nghỉ học.

+ Các trường hợp xin thôi học, nhà trường sẽ không hoàn trả lại học phí đối với các trường hợp đã đóng học phí,  khoản phí nhập học, phí cơ sở vật chất, đồng phục,và học phẩm.

LIÊN HỆ TƯ VẤN