Phương pháp dậy học theo dự án STEAM. Tích hợp Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), Math (Toán học), Art (Nghệ thuật). Giáo dục STEM+ART mang đến cho trẻ: + Cơ hội học tập và trải nghiệm thực tế. + Khuyến khích, khám phá, tìm tòi, sáng tạo. + Khơi dậy niềm đam mê với các môn khoa học và nghệ thuật. + Dễ dàng hòa nhập với môi trường học tập ở các cấp cao hơn. + Cơ hội học tập và trải nghiệm thực tế. + Khuyến khích, khám phá, tìm tòi, sáng tạo. + Khơi dậy niềm đam mê với các môn khoa học và nghệ thuật. + Dễ dàng hòa nhập với môi trường học tập ở các cấp cao hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *