Tôi vẫn còn nhớ như in khoảng thời gian 2013-2014, tôi đã 9 lần chuyển trường cho con mình trong vòng 06 tháng.  

Là người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Hơn ai hết, tôi hiểu rất rõ ràng giáo dục trong giai đoạn từ 0 – 6 tuổi là vô cùng quan trọng vì đây là giai đoạn nhạy cảm của trẻ nhỏ. Những ngày tháng sau đó tôi đã liên tục tìm hiểu về các phương pháp giáo dục sớm, đăng ký học các lớp về giáo dục mầm non.

Năm 2015, tôi quyết định tự mình xây dựng ngôi trường riêng áp dụng phương pháp giáo dục sớm STEAM. Đây là phương pháp học tập theo dự án trải nghiệm giúp trẻ em có cơ hội được trải nghiệm thực tế, hứng thú với việc học và phát huy tối đa khả năng sáng tạo